Wereldwinkel Maarssen

25 jarig Jubileum

WERELDWINKEL MAARSSEN 25 JARIG JUBILEUM
1992 – 2017

Als Wereldwinkels werken we aan de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden. Wereldwinkels doen dat niet door het bieden van (nood)hulp, maar door handel. Dat doen we omdat we geloven dat handel de meest duurzame vorm van ontwikkeling is. Handel zorgt ervoor dat mensen in ontwikkelingslanden onafhankelijk http://www.wereldwinkelmaarssen.nl/wp-admin/post.php?post=2634&action=editworden van hulp, dat ze er zelf voor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld hun kinderen naar school kunnen en er medische zorg beschikbaar is.


Wij vieren dit jaar ons 25 jarig bestaan in Maarssen-Dorp en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan!

In deze site en in onze facebookpagina zullen we regelmatig de jubileumactiviteiten aankondigen, die plaatsvinden gedurende het jaar.